turkus

Coraz więcej firm i organizacji próbuje rewolucjonizować swój model zarządzania w celu uzyskiwania lepszych wyników i poprawy efektywności swoich działań. Czym są turkusowe organizacje, stanowiące jeden z najbardziej rewolucyjnych wariantów zarządzania? Czy to utopijna idea, a może efektywny system na miarę naszych czasów?


Hierarchiczna struktura organizacji coraz głośniej bywa kwestionowana i to nie tylko w pozarządówce, ale również i biznesie. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest prosty – hierarchiczna struktura może hamować rozwój i budować zbyt silne zależności, oparte o stanowiska w organizacji. Model turkusowej organizacji jest obecnie najpopularniejszym z alternatywnych sposobów zarządzania organizacją. Dlaczego warto go wypróbować i jak to zrobić?

Koncepcja turkusowej organizacji – na czym polega?

Turkusowe organizacje funkcjonują zgodnie z rewolucyjnym modelem zarządzania, wykluczającym obecność hierarchii, jak również systemu motywacyjnego. Decydując się na przejście na ten model, firma lub organizacja zmienia środki ciężkości, zwracając się ku pełnionym funkcjom, zamiast stanowisk i dążeniem ku samozarządzaniu zamiast obarczaniu tym zadaniem managera.

W koncepcji turkusowej organizacji pracownik może obejmować różne funkcje w zależności od swoich mocnych stron, dostępności czy predyspozycji. Dzięki temu on sam ma ogromne możliwości rozwoju, a organizacja może czerpać z jego pracy to, co najlepsze. W takim modelu zarządzania pracuje się raczej projektowo, przydzielając funkcje pracownikom okresowo, a nie na stałe, jak dzieje się to w przypadku obejmowania stanowisk.

Frederic Laloux, autor książki "Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości" tak opisuje turkusowy styl zarządzania:

"Nie dążymy do uznania, sukcesu, bogactwa i przynależności, by wieść dobre życie, dążymy do dobrze przeżywanego życia, a jego efektem może stać się uznanie, sukces, bogactwo i miłość.”

Podstawowe założenia turkusowego zarządzania opierają się na kilku przesłankach:

  • pracownicy mają predyspozycje do autokontroli, więc należy zmniejszyć nad nimi dozór,
  • przełożony staje się równy wobec innych pracowników, zostaje ich przewodnikiem,
  • fundamentem jest współpraca oraz ufność między pracownikami,
  • struktura organizacyjna dopasowuje się do określonego zadania a mentorem jest osoba posiadająca największe doświadczenie i wykształcenie w danej dziedzinie,
  • każda trudność napotkana przez pracownika jest motywatorem do zdobycia wiedzy na ten temat.


Turkusowa organizacja – kiedy warto rozważyć tę koncepcję

Brzmi jak utopia? Założenia turkusowej organizacji w istocie mogą wydawać się nieco wyidealizowane – ale liczne przykłady z całego świata potwierdzają, że może być to model, który zdominuje świat wielu organizacji w przyszłości. Kiedy warto spróbować wprowadzić ten model? Kiedy mamy poczucie, że organizacja nie realizuje w pełni swojego potencjału i kultura pracy w naszej organizacji jest na tyle demokratyczna, że nie będziemy mieli trudności z zerwaniem hierarchicznych struktur i zaufaniu naszym pracownikom. Warto oczywiście upewnić się, że wszyscy pracownicy są przygotowani na tak wielką zmianę i odpowiednio ich przygotować przed jej wprowadzeniem.