joshua hoehne rvCnQeldxys unsplash 1

Seniorzy z Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zachęcają inne starsze osoby do załatwiania spraw urzędowych przez Internet, jednocześnie zwracając uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad, związanych z cyberbezpieczeństwem.

Cyfrowi liderzy na nowe czasy

Pandemia COVID-19 wykluczyła z życia społecznego i obywatelskiego wiele osób. Grupą, która szczególnie odczuła skutki izolacji i ograniczenia kontaktu są właśnie seniorzy. Z Badania Spójności Społecznej, zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że tylko 30% osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) korzystało z Internetu w czasie 3 miesięcy poprzedzających badanie (badanie przeprowadzono w 2018 r., ale jego wyniki opublikowano w 2021). Dla porównania, analogiczny odsetek dla całej populacji badanej (osoby w wieku 16 lat i więcej) wyniósł 76%. Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce i przeszkolić w swoich szeregach dwunastu „cyfrowych liderów”, którzy już teraz pomagają innym seniorom z Wodzisławia Śląskiego i okolic w okiełznaniu aplikacji, Internetu oraz pokazywaniu możliwości, jakie daje sieć.

– Stworzyliśmy minipracownię komputerową specjalnie dla naszych słuchaczy. Na razie to dwa laptopy, ale od czegoś trzeba zacząć. Wiele osób starszych ma ogromne problemy z obsługą telefonu, część nie ma komputera i dostępu do Internetu – tłumaczą w Wodzisławskim Uniwersytetcie Trzeciego Wieku.

E-urząd nie taki straszny

W ślad za pracownią uruchomiono również cykl szkoleń i konsultacji indywidualnych dla seniorów, objaśniających zagadnienia, związane z załatwianiem spraw urzędowych przez Internet. Zakładanie profilu zaufanego, bankowość elektroniczna, składanie pism przez platformę ePUAP, odbiór e-recept w Internetowym Koncie Pacjenta, dostęp do podstawowych dokumentów w aplikacji mObywatel – to tylko niektóre z tematów, poruszanych na spotkaniach, organizowanych przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Cyberbezpieczeństwo jest najważniejsze

Internet to jednak nie tylko ogrom możliwości, ale również przestrzeń, w której grasują cyberprzestępcy. Coraz częściej zdarza się, że w wyniku nieostrożnego korzystania z aplikacji, komputera i sieci, to właśnie seniorzy padają ofiarami oszustów. Mając na uwadze zagrożenia, czyhające w wirtualnej rzeczywistości na osoby starsze, Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku przygotował i wydał, przy wsparciu ekspertów, specjalną publikację „Cyberbezpieczeństwo dla seniorów”.

– Gwałtowny rozwój nowych technologii postawił przed nami nieznane wcześniej wyzwania. Rzeczywistość zyskała nowy, cyfrowy wymiar, w którym wszyscy musieliśmy nauczyć się poruszać. Właściwie w każdej ze sfer naszego życia funkcjonujemy, korzystając z technologii cyfrowych, w mniejszym lub większym zakresie. Często jednak nie czujemy się w pełni bezpiecznie – niepewnie poruszamy się w przestrzeni Internetu i nie wiemy, jak dbać o swoją prywatność. Najważniejsze wyzwanie, jakie przed nami stoi, to świadome korzystanie z nowych technologii i poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości. Kontrolowanie technologii po to, żeby technologia nie kontrolowała nas – pisze we wstępie do wspomnianej publikacji Katarzyna Górkiewicz.

Publikacja podzielona jest na kilka kluczowych rozdziałów: Ogólne zasady bezpieczeństwa; Bezpieczne korzystanie ze smartfona; Najczęstsze przestępstwa w sieci. Jak ich unikać?; Zakupy w sieci – jak połączyć wygodę z bezpieczeństwem; Bezpieczne załatwianie spraw urzędowych przez Internet; Prywatność w sieci – bezpieczeństwo i cyfrowy wizerunek; Smartfon nieskończonych możliwości – aplikacje, które warto znać. Poradnik w tradycyjnej formie dostępny jest w biurze Wodzisławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, można go również pobrać w wersji cyfrowej TUTAJ.